اثر زهرا صمدی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/155843

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک زهرا صمدی نگارگری ، مکتب صفوی
مشق از استاد روح الله جهان بین
#مرکب ، #گواش ، #آبرنگ
8 0 7,503
محفل نقاشی و گرافیک
9X16CM
نگارگری ، مکتب صفوی مشق از استاد روح الله جهان بین #مرکب ، #گواش ، #آبرنگ

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شیواگلستانه
فروغ
نگین