1. زهرا صمدی
    Follow
0 0 2,328
محفل نقاشی و گرافیک
31X23CM
تکنیک سیاه قلم اورجینال سبک هایپررئال #کنته، #زغال
5 0 2,398
محفل نقاشی و گرافیک
9X15CM
نگارگری، مکتب صفوی مشق از استاد روح الله جهان بین #گواش، #آبرنگ، #مرکب
3 2 283
محفل نقاشی و گرافیک
14X24CM
تکنیک سیاه قلم اورجینال سبک هایپررئال #کنته، #زغال، #مداد لوموگراف
2 0 319
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
تکنیک مدادرنگی، هاشور اورجینال سبک رئال
3 0 331
محفل نقاشی و گرافیک
15X15CM
تکنیک سیاه قلم اورجینال سبک هایپررئال مداد لوموگراف بدون محو کن
4 2 326
محفل نقاشی و گرافیک
30X42CM
تکنیک سیاه قلم اورجینال سبک هایپررئال #کنته، #زغال، #مداد لوموگراف
6 0 1,655
محفل نقاشی و گرافیک
21X15CM
تشعیر، مشق از اثر استاد روح الله جهان بین #مرکب
7 0 1,695
محفل نقاشی و گرافیک
23X16CM
نگارگری، مکتب صفوی مشق از اثر استاد روح الله جهان بین #گواش، #مرکب
7 0 1,736
محفل نقاشی و گرافیک
10X17CM
نگارگری، مکتب صفوی مشق از اثر استاد روح الله جهان بین #مرکب، #گواش، #آبرنگ
4 0 436
محفل نقاشی و گرافیک
50X30CM
تکنیک رنگ و روغن سبک رئال
7 0 4,807
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
تکنیک پاستل گچی روی مقوای جیر اورجینال سبک رئال
3 0 1,102
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
تکنیک مدادرنگ سبک رئال
3 0 443
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
تکنیک مدادرنگ سبک رئال
3 0 444
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
تکنیک پاستل گچی روی مقوای جیر سبک رئال
4 0 4,067
محفل نقاشی و گرافیک
15X21CM
اجرای گل و مرغ روی مقوای ماکت #گواش، #آبرنگ
6 0 4,393
محفل نقاشی و گرافیک
70X43CM
تکنیک پاستل گچی روی مقوای جیر اورجینال سبک رئال
5 0 639
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
تکنیک مداد رنگ سبک رئال
3 0 1,410
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
تکنیک مداد رنگ سبک رئال
2 0 1,342
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
تکنیک مداد رنگ سبک رئال
9 6 5,027
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
تکنیک سیاه قلم اورجینال سبک هایپررئال #کنته، #زغال
5 2 817
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
تکنیک سیاه قلم اورجینال سبک هایپررئال #کنته، #زغال، #سفارش
4 0 2,350
محفل نقاشی و گرافیک
21X30CM
تکنیک خودکار بیک اورجینال سبک رئال
2 0 1,808
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
تکنیک سیاه قلم اورجینال سبک رئال #کنته، #زغال
3 0 2,209
محفل نقاشی و گرافیک
30X42CM
تکنیک مدادرنگ اورجینال سبک رئال
3 0 2,973
محفل نقاشی و گرافیک
60X42CM
تکنیک کنته قهوه ای اورجینال سبک رئال
26 2 32,633
نقاشی حیوانات
40X30CM
تکنیک مدادرنگ اورجینال سبک رئال
27 0 33,371
نقاشی حیوانات
70X50CM
تکنیک کنته سفید سبک رئال
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

پگاه ناصری
هانیه ملکی
مهسا حسین پور