اثر ghazaleh sadr در هنر شعر و داستان : محفل شعر و داستان

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/155627

هنر شعر و داستان محفل شعر و داستان ghazaleh sadr #ترانه#شعر#
برای تشییع استاد شجریان
2 0 2,834
محفل شعر و داستان
#ترانه#شعر# برای تشییع استاد شجریان

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر