اثر محمد مظهری در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/154124

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمد مظهری (فروخته شد)
هر چه خواهی ز خود طلب می کن، که تویی هرچه خواهی ار دانی...
ترکیبی از ورق فلزات و اکریلیک روی مقوا، پرس شده روی تخته شاسی ۸ میل
11 0 5,153
محفل خوشنویسی
23X23CM
(فروخته شد) هر چه خواهی ز خود طلب می کن، که تویی هرچه خواهی ار دانی... ترکیبی از ورق فلزات و اکریل... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

اسحاق حنیفه
امیر دانش مراغی
علی حسنپور