اثر شهرزاد فقانی شیاده در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/153370

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک شهرزاد فقانی شیاده ترافارد
اكرليك
١٣٩١
ادم در ادم
اثر شهرزاد فقاني
1 0 743
950,000 تومانخرید اثر
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
ترافارد اكرليك ١٣٩١ ادم در ادم اثر شهرزاد فقاني

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

mm
قادر سلیمانی
اسحق حبیبی