اثر محمد مظهری در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/153334

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمد مظهری تا بنده گشتم تابنده گشتم...
بخشی از کولاژ
3 0 638
محفل خوشنویسی
20X20CM
تا بنده گشتم تابنده گشتم... بخشی از کولاژ

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمدرضا کشاورز
علی امین هیهاتی آذر
Iman firoozi