اثر محمد مظهری در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/153333

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمد مظهری در ره او راه رو پای چه باشد به سر...
بخشی از کولاژ
3 0 343
محفل خوشنویسی
20X20CM
در ره او راه رو پای چه باشد به سر... بخشی از کولاژ

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

MR-RD
جواد لنگری
علی عابدینی