اثر محمد مظهری در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/153332

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمد مظهری حدیث جنت و حوران مگو در مجلس رندان...
بخشی از کولاژ
3 0 298
محفل خوشنویسی
20X20CM
حدیث جنت و حوران مگو در مجلس رندان... بخشی از کولاژ

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمد (محمد باقر )ابراهیمی
مهیار فتحی
وحید نیازی