اثر فاطمه سرائی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/153106

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک فاطمه سرائی متريال:گواش#مقوا_بدون ابزار
سال:١٣٩٨
نام اثر:فروريخته
#فاطمه_سرائي
2 0 2,397
1,200,000 تومانخرید اثر
محفل نقاشی و گرافیک
30X43CM
متريال:گواش#مقوا_بدون ابزار سال:١٣٩٨ نام اثر:فروريخته #فاطمه_سرائي

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مریم احمدی
کسری منعمی
m-sarv