اثر محمد محمدزاده تیتکانلو در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/142363

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک محمد محمدزاده تیتکانلو زن بودن، رنگ و روغن و کولاژ، سبک دادائیسم، اثر#محمدمحمدزاده تیتکانلو 1399
23 0 35,085
محفل نقاشی و گرافیک
40X60CM
زن بودن، رنگ و روغن و کولاژ، سبک دادائیسم، اثر#محمدمحمدزاده تیتکانلو 1399

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Nevisa Sayyadian
زهره یاری
elaherojeh@