اثر محمد مظهری در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/140501

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمد مظهری یکدم که زما فوت شود بی می و ساقی، از عمر مگویید و حیاتش مشمارید...
(۲۵×۷۰)
قلم ۲.۵ سانت
9 0 1,608
750,000 تومانخرید اثر
محفل خوشنویسی
یکدم که زما فوت شود بی می و ساقی، از عمر مگویید و حیاتش مشمارید... (۲۵×۷۰) قلم ۲.۵ سانت

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فردوس مجیبی
Abdorahman bahrami
مهدی حیدری