اثر الهام حسین پور در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/139066

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک الهام حسین پور بدون عنوان، 116×131, آکریلیک، چهارچوب بدون شیب همراه با زهوار
#فروخته_شد
19 1 9,762
محفل نقاشی و گرافیک
131X116CM
بدون عنوان، 116×131, آکریلیک، چهارچوب بدون شیب همراه با زهوار #فروخته_شد

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

م- نرگسی
فرهاد فیض آبادی
maedefadaei