اثر شقایق طیبی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/138994

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک شقایق طیبی Painting by shaghayegh tayebi.45×35cm.mixedmedia on cardboard.2019
5 1 2,744
محفل نقاشی و گرافیک
Painting by shaghayegh tayebi.45×35cm.mixedmedia on cardboard.2019

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

سیدمحمد نقیب
زیبا
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Mariam_moeini
Hadipakati
ایلناز فیاض ثانوی