1. باران آریایی جاویدان
    Follow
  2. شاعر و نقاش پژوهشگر

13 0 3,659
محفل نقاشی و گرافیک
قسمتی از اثر(مرانگاه کن) ابعاد۸۰×۶۰ تکنیک رنگ روغن برنده فستیوال سوآرت آمریکا
17 0 2,249
محفل نقاشی و گرافیک
نام:عطر شب ابعاد ۷۰×۱۰۰ تکنیک :رنگ روغن
9 0 2,045
محفل نقاشی و گرافیک
نام:حسرت ابعاد۸۰×۶۰ تکنیک:رنگ روغن
6 0 2,748
محفل نقاشی و گرافیک
قسمتی از مجموعه (دنیای خاکستری)ابعاد۲۰۰×۲۰۰ تکنیک :رنگ روغن
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Rahil ahmadi
محسن سنجابی
ایده خانلریان خطیری