اثر محمد مظهری در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/128096

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمد مظهری (فروخته شد)
کار از تو می رود (((مددی))) ای دلیل راه
۳۵×۵۰
7 0 1,312
(فروخته شد) کار از تو می رود (((مددی))) ای دلیل راه ۳۵×۵۰

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

زیبا اصغرفر
علی ابدالی
محمدی فر