اثر فرح حاجیان در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/125985

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک فرح حاجیان پرتره استاد واشقانی فراهانی
تکنیک: رنگ روغن (کاردک)
7 0 1,983
پرتره استاد واشقانی فراهانی تکنیک: رنگ روغن (کاردک)

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Parsgraphicssdj
متین روئین تن
vida nooralipoor