1. فرح حاجیان
    Follow
  2. مدیر ومدرس موسسه فرهنگی هنری رنگمایه در اراک. مدرس خبره دروس هنری در دانشگاه علمی کاربردی.دارای مدرک ممتازخوشنویسی Instagram:Farah.Hajian وrangmayeh.art

پرتره:دختر کرد تکنیک:رنگ روغن
پرتره تکنیک:رنگ روغن
پرتره استاد واشقانی فراهانی تکنیک: رنگ روغن (کاردک)
تکنیک: آبرنگ
تکنیک: #رنگ روغن ابعاد اثر:۷۰×۱۰۰
تکنیک : #رنگ روغن ابعاد اثر:۸۰×۶۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مریم هادی زاده
شکیبا معزی
شبنم شرقی اهواز