اثر ریحانه رهبری در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/123307

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک ریحانه رهبری یکی از لت های طغیان
تکنیک کاری کلاژ نقاشی
ابعاد 70×70
39 0 16,068
محفل نقاشی و گرافیک
یکی از لت های طغیان تکنیک کاری کلاژ نقاشی ابعاد 70×70

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Faeze yazdani
Parisa
رضا مقدم