اثر علیرضا روحانی در هنر موسیقی : اجرای اصفهان

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/120165

16 0 2,472
چهارمضرابی بداهه در بیات اصفهان

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شیوا قهرمان نژاد
سید مهران عبادی
raminazimian