اثر الهام جهانفرد در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/118459

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی الهام جهانفرد نقاشی خط 
اکرلیک روی بوم
28 1 15,628
700,000 تومانخرید اثر
محفل خوشنویسی
نقاشی خط اکرلیک روی بوم

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

رضا یزدان پناه
فوق العاده . بسیار زیباست
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فردوس مجیبی
jaber
Mahdi Kazemi