اثر محمد مظهری در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/117486

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمد مظهری (فروخته شد)
گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند
(حافظ)
۷۰×۵۰
قلم ۴سانت
10 0 3,540
(فروخته شد) گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند (حافظ) ۷۰×۵۰ قلم ۴سانت

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مجیدمرادی
محمود میرزایی
مرجان اسفندی میلاجردی