اثر فرشته داوری در هنر شعر و داستان : محفل شعر و داستان

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/116778

هنر شعر و داستان محفل شعر و داستان فرشته داوری عنوان شعر؛ ای سالک(رهرو)
عَنقی=عَنقا=سیمرغ
6 0 13,222
محفل شعر و داستان
عنوان شعر؛ ای سالک(رهرو) عَنقی=عَنقا=سیمرغ

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سید علیرضا حجازی
سید محسن شفیعی ( راهی)
مژگان عمرانی