اثر مرتضی علیپور کوثری در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/115900

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مرتضی علیپور کوثری از بودنی ایدوست چه داری تیمار
وزفکرت بیهوده دل و جان افکار...
نقاشیخط رو بوم 100 *50
تکنیک: ترکیب مواد و مرکب ضد آب
4 0 6,114
480,000 تومانخرید اثر
از بودنی ایدوست چه داری تیمار وزفکرت بیهوده دل و جان افکار... نقاشیخط رو بوم 100 *50 تکنیک: ترکیب مو... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مرضیه کیان افراز
سید احمد موسوی ( مهرنگار )
مائده سادات غفاری