اثر Marzieh-bahrami در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/114088

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی Marzieh-bahrami مرکب روى کاغذ
عنوان:کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
13 2 7,424
محفل خوشنویسی
مرکب روى کاغذ عنوان:کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

علی صلواتی
خیلی زیباست
پاسخ
مهران ترابی
زیباست
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

آرش مقدم
محمد جواد منجری
سید نصراله شاهرخی