اثر خوشنویس در هنر خوشنویسی : راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/10142

هنر خوشنویسی راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش خوشنویس
57 1 18,204

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

سیدمحمد نقیب
عالی
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمد رضا شادمان
سعید انگاشته
خوشنویس