هنر شعر و داستان : شعر طنز سيگار و بيكار

26 0 65,021
شعر طنز سيگار و بيكار
سیگار می چسبد وقت بیکاری وقتی می خوابی وقت بیداری وقتی غمگینی یا که خوشحالی ... ادامه
Loading