هنر عکاسی : عکاسی پرتره هنری

196 1 23,100
عکاسی پرتره هنری
#با چشمهایم سخت بگو ، کمتر راز نگه میدارند .
143 2 34,607
عکاسی پرتره هنری
نام اثر:سینه سوخته…… وقتی که باسوژه صحبت کردم و حرفهاش رو گوش دادم این اسم رو ب... ادامه
93 0 24,584
عکاسی پرتره هنری
نام اثر: دو صد بیم از سفر دارد ، از مجموعه #شالهای_رنگی
83 0 15,753
عکاسی پرتره هنری
آرتادخت: آرتا=پاک و مقدس + دخت= دختر
Loading