هنر عکاسی : عکاسی پرتره هنری

18 روز تا شروع امتیاز دهی

بدون عنوان
بدون عنوان
نام اثر:سینه سوخته…… وقتی که باسوژه صحبت کردم و حرفهاش رو گوش دادم این اسم رو ب... ادامه
#Keivanshafiee.75 #عکاس:کیوان شفیعی پرتره استان همدان
Loading