هنر عکاسی : عکاسی پرتره هنری

#با چشمهایم سخت بگو ، کمتر راز نگه میدارند .
هنر عکاسی عکاسی پرتره هنری مهدی امیرزاده نام اثر:سینه سوخته……
وقتی که باسوژه صحبت کردم و حرفهاش رو گوش دادم این اسم رو برای این اثرانتخاب کردم

#پرتره
#پرتره خیابانی
#streetportrait
#portrait
#Streetphotographer
#Streetphotography
148 2 13,042
1,000,000 تومانخرید اثر
نام اثر:سینه سوخته…… وقتی که باسوژه صحبت کردم و حرفهاش رو گوش دادم این اسم رو ب... ادامه
نام اثر: دو صد بیم از سفر دارد ، از مجموعه #شالهای_رنگی
آرتادخت: آرتا=پاک و مقدس + دخت= دختر
بدون عنوان
بدون عنوان
Loading