هنر عکاسی : عکاسی پرتره هنری

196 1 15,735
عکاسی پرتره هنری
#با چشمهایم سخت بگو ، کمتر راز نگه میدارند .
148 2 22,428
عکاسی پرتره هنری
نام اثر:سینه سوخته…… وقتی که باسوژه صحبت کردم و حرفهاش رو گوش دادم این اسم رو ب... ادامه
94 0 17,467
عکاسی پرتره هنری
نام اثر: دو صد بیم از سفر دارد ، از مجموعه #شالهای_رنگی
84 0 11,505
عکاسی پرتره هنری
آرتادخت: آرتا=پاک و مقدس + دخت= دختر
Loading