اثر Negin-jabari در هنر عکاسی : عکاسی پرتره هنری

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/51274

هنر عکاسی عکاسی پرتره هنری Negin-jabari #تضاد#نور#نابینایی#لمس
144 1 29,775

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

امین مجیدزاده
بسیار زیبا
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مصطفی مجیدی
مهدی امیرزاده
حسن احمدیان