هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

برای امتیاز دهی ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

تکنیک:اکریلیک اندازه:40.60
اکرلیک روی بوم
نقاشی رنگ روغن - بوم پارچه ای - سایز: 80*60 سانتیمتر
رنگ و روغن ابعاد 90*60
ابعاد کار :20×20 تکنیک کار : دیجیتال #تصویرسازی #تصویرگری #تصویرسازی_دیجیتال #il... ادامه
ابعاد کار :20×20 تکنیک کار : دیجیتال #تصویرسازی #تصویرگری #تصویرسازی_دیجیتال #il... ادامه
عنوان کار :دختر انار ابعاد کار :20×20 تکنیک کار : دیجیتال #تصویرسازی #تصویرگری #... ادامه
ابعاد کار :20×20 تکنیک کار :دیجیتال #تصویرسازی #تصویرگری #تصویرسازی_دیجیتال #ill... ادامه
ابعاد کار :20×20 تکنیک : دیجیتال #تصویرسازی #تصویرگری #تصویرسازی_دیجیتال #illust... ادامه
ابعاد: 60 & 40 تکنیک : رنگ و روغن ( مدرن )
ابعاد: 120 & 40 تکنیک : رنگ و روغن ( آبستره )
ابعاد: 100 & 40 تکنینک : رنگ و روغن ( آبستره )
ابعاد: 60 & 80 تکنیک : رنگ و روغن ( آبستره )
ابعاد هر پنل : 60 & 80 تکنیک : رنگ و روغن
اندازه ۵۰ در ۷۰ تکنیک کنته قهوه ای و مشگی
رنگ روغن سایز ۴۰در۶۰ ارژینال
زوال رنگ روغن روی بوم سایز A3
#تکنیک اکرولیک روی مقوا #ابعاد ۳۰ در ۳۰
#تکنیک اکرولیک روی مقوا #ابعاد ۳۰ در ۳۰
کاغد استفاده شده A3 نقاشی با راپید کاملا ذهنی
Loading