هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

برای امتیاز دهی ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

اکرلیک و #ورق طلا روی بوم ، سایز ٧٠*٥٠
تکنیک گل و مرغ، ابعاد 50*50
50*50 تکنیک گل و مرغ
نقاشی مدرن با تکنیک گل و مرغ ابعاد 100*70
رنگ روغن روی مقوا اندازه ۲۰×۳۰/
#نقاشی رنگ روغن .ابعاد ۶۰ در ۶۰
#نقاشی.. رنگ روغن ‌.ابعاد ۶۰ در ۴۰
#تکنیک : آبرنگ# ابعاد : ۵۰× ۷۰
#تکنیک: آبرنگ# ابعاد : ۵۰×۵۰ عنوان: خاطرات
#تکنیک: آبرنگ # ابعاد اثر : ۵۰×۷۰ عنوان: بازار مراکش
مینیاتور براساس داستان.....برگی از داستان سه برگی
رنگ روغن روی مقوا #کاردک /اندازه ۳۵×۲۰
تکنیک: راپید و ماژیک سبک : زنتانگل ابعاد : ۱۰۰ در ۷۰
اکریلیک
60*60 اکریلیک
60*60 اکریلیک
60*60 اکریلیک
60*30 اکریلیک
قسمتی از (مرانگاه کن) ابعاد۸۰×۶۰ تکنیک:رنگ روغن
رنگ روغن #کاغذبرقی /اسپری /اندازه ۴۰×۳۰
اثر با #تکنیک #مداد رنگی کار شده و سایز حدودی ۳۰ در ۴۰ میباشد .
اثر با #تکنیک #رنگ و روغن میباشد و سایز ان ۶۰ در ۹۰ ...مربوط به سال ۱۳۹۲
Loading