هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

برای امتیاز دهی ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

رنگ روغن ابعاد ۱۰۰در ۷۰ #bomrang.7043
موریسون رنگ روغن و آکرلیک روی بوم سایز:۱۳۰-۱۳۰
مصدق #رنگ روغن روی بوم ابعاد: ۱۱۰-۱۸۰ سانتیمتر
۱۰۰.۷۰سایز نام اثر :آهو #نقاشی
ابعاد ۶۰ در ۶۰ رنگ روغن #bomrang.7043
بدون عنوان
پاستل-گچی ۳۰ در ۴۰ بر روی مقوای فابریانو
بدون عنوان
نقاش : صبا رحمتی تکنیک : آبرنگ ابعاد ۵۰ در ۷۰ #صبارحمتی #آموزشگاه_تندیس_نگاره#... ادامه
تکنیک رنگ روغن سبک مدرن اندازه ۵۰/۷۰اثرجمشیدچراغیان
سورعال تجسمی با مداد بر روی مقوا اجرای تلفیقی تکنیک های ذغال و مداد اندازه ۳۵... ادامه
اجرای ذهنی با مرکب سفید و رنگ سفید تلفیقی بر روی مقوای سیاه فابریانو گرم بالا ... ادامه
این پرتره با مغز مداد روغنی کشیده شده این تصویر سازی تجسمی کاراکتر سازی شده و ... ادامه
رنگ روغن . کار تمرینی
نام اثر : صبحگاه نقاش : صبا رحمتی تکنیک : گواش و آبرنگ ابعاد ۵۰ در ۵۰ #صبارحم... ادامه
نام اثر : صدای سرد نقاش : صبا رحمتی تکنیک : گواش ابعاد : ۵۰ در ۷۰ #آموزشگاه_... ادامه
#این نوع اثار شباهت و تلفیقی گفته میشود که نوع شباهت ها دیده میشود و تلفیق یا ترکیب میشود
تصویرسازی طرحی به قامت آفتاب
تصویرسازی طرحی به قامت آفتاب
Loading