هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

برای امتیاز دهی ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

ابعاد:۴۵×۲۹ متریال: ماژیک،راپید،خودکار اکلیلی،ماژیک راندو
چاپ دستی تکنیک لینولئوم
رنگ روغن 50*70
# رنگ و روغن سایز ۵۰ در ۷۰ #رئالیسم
تابلوی #رنگ و روغن،سایز ۶۰*۴۰ روی بوم دیپ. #رئالیسم
ابعاد:۵۱×۵۰ متریال: راپید،ابرنگ
ابعاد:۴۸×۳۴ متریال:ماژیک راندو و راپید
ابعاد:۵۰×۳۶ متریال: ابرنگ،مداد شمعی،گواش،و خودکار برجسته
A4, در تکامل به بعد دیگری خواهی رسید
رنگ اکریلیک #پاستل روغنی #ابعاد ١٠٠/١٠٠ #سبک مدرن
رنگ روغن سبک هایپر رئال سایز ۳۰×۴۰
نام اثر:قوها سبک: رئالیسم متریال: رنگ و روغن، بوم ابعاد:40*60
نام اثر:منظره گذر عمر سبک:رئالیسم متریال:رنگ و روغن،بوم ابعاد:50*70
نام اثر:منو تنهایی و باران... سبک:امپرسیونیسم متریال:رنگ و روغن،فیبر ابعاد:25*40
تکنیک رنگ روغن،ابعاد٥٠*٧٠
آبرنگ روی مقوا 23×33
Loading