هنر نقاشی و گرافیک : طرح گرافیکی عاشقانه

بدون عنوان
تو در تنهایی من کدام سیب را میبویی! تنهایی بزرگ من، من سیب را در آسمان هزار با... ادامه
طرح ذهنی موضوع اهدا اعضا تکنیک آبرنگ
رنگ روغن روی فیبر سایزA4
عشق پر شدن از احساس و آشوب است گاهی راه نفس را میبندد گاه نسیمی در موهای زنی ا... ادامه
تکنیک آبرنگ
flag of love پرچم عشق ماژیک راپید
طراحی گل عاشق با موبایل
تو در کمند من آیی؟ کدام دولت و بخت؟! من از تو روی بپیچم؟ کدام صبر و قرار؟! #سعدی
نقاشی رنگ روغن من با اجرای ذهنی 😊My mental painting رویایی داشتم که در غبار زم... ادامه
عروس هندی تکنیک آبرنگ
دختر پاییز_ سبک مینیاتور_ قیمت 100000
ترکیب چاپ دستی و طراحی دیجیتال ابعاد 20 در 25
بدون عنوان
طراحی جلد کتاب شعر عاشقانه
"شقایق"تلفیق گرافیکی بصورت فایل و پوستر چاپی
انیمه عاشقانه دو زوج جوان در کنار هم هنگام عکس گرفتن
نقاشی با گواش به صورت تنالیته رنگی بنفش
برای کندن گل سرخ ارّه آورده‌ای؟ چرا ارّه؟! فقط بگو تو! هی تو... خودش می‌افتد ... ادامه
عروج عارفانه شهید محسن حججی
تصویرسازی کودکان
Loading