اثر asemunam در هنر نقاشی و گرافیک : طرح گرافیکی عاشقانه

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/27481

هنر نقاشی و گرافیک طرح گرافیکی عاشقانه asemunam تو در کمند من آیی؟ کدام دولت و بخت؟!
من از تو روی بپیچم؟ کدام صبر و قرار؟!

#سعدی
12 0 23,680
طرح گرافیکی عاشقانه
تو در کمند من آیی؟ کدام دولت و بخت؟! من از تو روی بپیچم؟ کدام صبر و قرار؟! #سعدی

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

narges_art_74
زهرا نوروزی
راضیه آثم