هنر موسیقی : آموزش و شناخت ساز کمانچه

آموزش کمانچه بخش پانزدهم: چوب های مختلف کمانچه - کمانچه گردو و توت
آموزش کمانچه بخش چهاردهم: تفاوت کمانچه پشت باز و بسته
آموزش کمانچه بخش سیزدهم: تفاوت کمانچه کاسه بزرگ و کوچک
آموزش کوک کمانچه بخش دوازدهم: کوک کردن کمانچه زیر 10 ثانیه
آموزش کمانچه بخش یازدهم: اهمیت شیطانک در صدای ساز کمانچه
آموزش کمانچه بخش دهم: نقش گریف در کمانچه
آموزش کمانچه بخش نهم: نحوه سیم انداختن کمانچه
آموزش کمانچه بخش هشتم: تفاوت آرشه با موی سیاه و سفید
بخش هفتم آموزش کمانچه: همه چیز درباره ی کلیفن
بخش ششم آموزش کمانچه: همه چیز درباره ی خرک کمانچه
بخش پنجم آموزش کمانچه: همه چیز درباره ی سیم کمانچه
بخش چهارم آموزش کمانچه: همه چیز درباره ی پوست کمانچه
بخش سوم آموزش کمانچه: مشخصات یک ساز کمانچه خوب
بخش دوم آموزش کمانچه شناخت اجزای ساز کمانچه و تاثیر آنها روی صدای ساز
بخش اول: معرفی استاد سامر حبیبی و موارد آموزش کمانچه این پکیج
Loading