هنر گویندگی

فایل صوتی خود را در موضوع مطرح شده ارسال کنید

محفل گویندگی
اشتراک آثار با موضوع آزاد
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
بازدید آثار

مسابقات گذشته

دکلمه شعر سهراب سپهری
بازدید آثار (16)
دکلمه شعر احمد شاملو
بازدید آثار (14)
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
بازدید آثار (12)
دکلمه شعر نیما یوشیج
بازدید آثار (12)
دکلمه شعر اخوان ثالث
بازدید آثار (20)

آثار گویندگی

0 0 768
محفل گویندگی
دکلمه زیبا هوای حوصله ابریست
1 0 986
محفل گویندگی
دکلمه نیا باران.. با اجرای داود ریاحی
2 0 1,214
محفل گویندگی
مژده ای دل دیوان خواجه حافظ شیرازی
1 0 1,114
محفل گویندگی
حافظ - عیب رندان مکن ای....
Loading