1. هاشم مالکی
    Follow
  2. از ابتدای مهر ۱۳۹۶ در دوره فوق ممتاز شکسته نستعلیق در شهر آبیک(قزوین) زیر نظر استاد رضا امینی شرکت کرده ام.

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حمیدرضا دوستعلی
عرفان عنایت زاده
محمد دهقانی