1. مریسا محمدى
    Follow
7 0 3,666
محفل خوشنویسی
60X60CM
نام اثر:طوق تو مرا جان و جهانی تکنیک:اکریلیک روی بوم سال خلق:١٣٩٩ نام هنرمند... ادامه
2 0 3,825
محفل خوشنویسی
70X70CM
سایز :۷۰*۷۰ ورق طلا و ورق نقره روی بوم دیپ سه بعدی هنرمند:مریسا محمدی
0 0 1,502
محفل خوشنویسی
50X50CM
تكنيك: مركب و ورق طلا روى بوم سال خلق: ١٣٩٩ نام اثر: نخستين غزل هنرمند:مريسا محمدى
1 0 3,080
محفل خوشنویسی
50X50CM
تكنيك: ورق طلا روى بوم سال خلق: ١٣٩٩ نام اثر:سوره توحيد هنرمند:مريسا محمدى
0 0 1,583
محفل خوشنویسی
50X50CM
تكنيك: مركب و ورق طلا روى بوم سال خلق: ١٣٩٩ نام اثر:خورشيد عشق) هواخواه توام ... ادامه
0 0 1,209
محفل خوشنویسی
50X50CM
تكنيك: مركب و ورق طلا روى بوم سال خلق: ١٣٩٩ نام اثر:خورشيد عشق هنرمند:مريسا محمدى
0 0 1,443
محفل خوشنویسی
70X70CM
ورق طلا و اکریلیک روى بوم سایز ٧٠*٧٠ بوم دیپ سه بعدى هنرمند:مریسا محمدی
2 0 1,250
محفل خوشنویسی
60X60CM
چشمنظر- اکریلیک و ورق طلا روى بوم ٦٠*٦٠
2 0 3,219
محفل خوشنویسی
از مجموعه زنان نقاشیخط_میکس مدیا 60* 80 اکریلیک و ورق طلا روى بوم
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

VajihehRajaeiyeh
مسعود سعیدیان
arman sardari