1. بهرامشاه محمودی
    Follow
  2. هنرمند نسل اینده . هدف پیشرفت هنر و سبک های جدید و نجات جهان با نمایش هنر شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی bahramshamahmoodi@ ایدی اینستا

متریال. رنگ اکرولیک و روغن ابعاد ۵۰/۷۰
ابعاد ۵۰/۷۰ متریال.رنگ اکرولیک
ابعاد ۸۰/۸۰ متریال. رنگ روغن و اکرولیک
متریال رنگ روغن و اکرولیک ابعاد ۶۰/۸۰
متریال رنگ روغن و اکرولیک ابعاد ۵۰/۷۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ستاره سلیقه زاده
Ehsan Salavati
فیروزه خدیوی