1. یاسمن نساج پوراصفهانی
    Follow
  2. فوق دیپلم نقاشی

موضوع:صنایع دستی اصفهان
#رئال. #رنگ وروغن. ۶۰در۶۰. طبیعت بیجان.
#رئال. #رنگ وروغن. ۵۰در۷۰. نام اثر:خیال کودکانه
#رئال. #رنگ وروغن. ۵۰در۵۰. #فروخته_شد نام اثر: خیال کودکانه.
ابعاد ۴۰در۶۰. #منتریال رنگ وروغن. #سبک سورئال. نام اثر:خیال امن
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سعید بخت گشا
آرش میرزایی قاضی
نوید کمارج