1. یاسمن نساج پوراصفهانی
    Follow
  2. فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی

ابعاد ۴۰در۶۰. #منتریال رنگ وروغن. #سبک سورئال. نام اثر:خیال امن
موضوع:صنایع دستی اصفهان
#رئال. #رنگ وروغن. ۶۰در۶۰. طبیعت بیجان.
#رئال. #رنگ وروغن. ۵۰در۷۰. نام اثر:خیال کودکانه
#رئال. #رنگ وروغن. ۵۰در۵۰. #فروخته_شد نام اثر: خیال کودکانه.
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

پریسا بختیارى
زهره گودینی
زهرا رحیمی