1. متین فر
    Follow
  2. فوق ممتاز نسخ نقاشیخط

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی متین فر  #سیاه مشق نسخ
9 1 2,770
2,000,000 تومانخرید اثر
#سیاه مشق نسخ
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی متین فر
9 0 2,428
4,000,000 تومانخرید اثر
بدون عنوان
#کتابت نسخ اثر ارائه شده در نمایشگاه بانوان
بدون عنوان
#فرازی از دعای جوشن کبیر
#اثر ارایه شده در سومین همایش مشق صلوات
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

میعاد محمدی پناه
محسن الهیان -خوشنویسMAGM
رضا علیمحمدی