1. مریم متین فر
    Follow
  2. خوشنویسی نسخ و نستعلیق

#کتابت نسخ اثر ارائه شده در نمایشگاه بانوان
#فرازی از دعای جوشن کبیر
#اثر ارایه شده در سومین همایش مشق صلوات
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شکوفه برزگر ملکی
مجید رزاقی حیدری
تازی پور