1. مرتضی احمدی
    Follow
  2. فعالیت کارگاهی و تدریس در رشته های هنری فرش و معرق و چرم و موسیقی (تار و سه تار)

تابلو فرش ابریشم کلید سل در ابعاد 30*40
هنر سایر محفل سایر هنر ها مرتضی احمدی میز پذیرائی معرق در العاد 100*100
11 1 5,479
5,000,000 تومانخرید اثر
میز پذیرائی معرق در العاد 100*100
هنر سایر محفل سایر هنر ها مرتضی احمدی تابلو فرش سوره حمد قرآن مجید در ابعاد 60*60
7 0 2,900
7,000,000 تومانخرید اثر
تابلو فرش سوره حمد قرآن مجید در ابعاد 60*60
هنر سایر محفل سایر هنر ها مرتضی احمدی تابلو فرش دستباف کوچه خاطرات در ابعاد 120*85
3 0 3,514
1,200,000 تومانخرید اثر
تابلو فرش دستباف کوچه خاطرات در ابعاد 120*85
تابلو معرق درب روستایی در ابعاد 30*40
تابلو معرق سربازان کوروش در ابعاد 30*12
هنر سایر محفل سایر هنر ها مرتضی احمدی تابلو معرق پلنگ در ابعاد 30*40
3 0 5,414
2,000,000 تومانخرید اثر
تابلو معرق پلنگ در ابعاد 30*40
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مهناز کریمی
رویا ایمانى
مجتبی ملکی