1. مرتضی احمدی
    Follow
  2. فعالیت کارگاهی و تدریس در رشته های هنری فرش و معرق و چرم و موسیقی (تار و سه تار)

8 0 2,558
محفل سایر هنر ها
تابلو فرش ابریشم کلید سل در ابعاد 30*40
13 1 5,654
محفل سایر هنر ها
میز پذیرائی معرق در العاد 100*100
8 0 3,015
محفل سایر هنر ها
تابلو فرش سوره حمد قرآن مجید در ابعاد 60*60
4 0 3,654
محفل سایر هنر ها
تابلو فرش دستباف کوچه خاطرات در ابعاد 120*85
9 0 5,720
محفل سایر هنر ها
تابلو معرق درب روستایی در ابعاد 30*40
3 0 7,217
محفل سایر هنر ها
تابلو معرق سربازان کوروش در ابعاد 30*12
4 0 5,599
محفل سایر هنر ها
تابلو معرق پلنگ در ابعاد 30*40
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

معرق چوب
مریم شوشترى
Maryam_faal