1. مجید جعفری
    Follow
  2. عضویت در انجمن هنرهای تجسمی شهرستان ورامین

6 0 2,835
محفل سایر هنر ها
# بالرین #۲۰×۲۰# خود رنگ # اهن فرچه سیمی#
8 0 3,637
محفل سایر هنر ها
#جوجه اچار #زنجیر واچار فرسوده# ۳۰×۲۰ سانتی متر #دوکیلو.
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

اشکان ملک پور
سعید قنبری
Queen chocolate