1. مجید جعفری
    Follow
  2. عضویت در انجمن هنرهای تجسمی شهرستان ورامین

6 0 3,003
محفل سایر هنر ها
# بالرین #۲۰×۲۰# خود رنگ # اهن فرچه سیمی#
8 0 3,880
محفل سایر هنر ها
#جوجه اچار #زنجیر واچار فرسوده# ۳۰×۲۰ سانتی متر #دوکیلو.
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مریم پورامیدی
terme
فاطمه حبیبی