1. داود صادقی
    Follow
  2. - کارشناسی ارشد اقتصاد هنر ۱۳۹۶ - اخذ مدرک فوق ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران ۱۳۹۰

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

زینالی
محمد مظهری
حاج هاشمی