1. وحید صابر
    Follow
  2. نمایش خان ننه نمایش ستارخان نمایش گمشدگان نمایش انایوردوم آذربایجان

5 0 2,447
محفل سایر هنر ها
طراحی و کارگردانی مجسمه متحرک اجرا در ارگانهای دولتی و خصوصی در ایران تلفن تماس ... ادامه
4 0 1,936
محفل سایر هنر ها
نمایش مجسمه تئاتر به طراحی و کارگردانی وحید صابر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مهنازدینیان
Fanzi
شهاب راحله