1. وحید صابر
    Follow
  2. نمایش خان ننه نمایش ستارخان نمایش گمشدگان نمایش انایوردوم آذربایجان

4 0 2,245
محفل سایر هنر ها
طراحی و کارگردانی مجسمه متحرک اجرا در ارگانهای دولتی و خصوصی در ایران تلفن تماس ... ادامه
3 0 1,791
محفل سایر هنر ها
نمایش مجسمه تئاتر به طراحی و کارگردانی وحید صابر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمد اسماعیل شربتیان
ملیکا توفیق بخت
مهدى سلامى ناصریان