1. کمال عبادی
    Follow
  2. Kamal Ebadi: سال 13ایشگاه گروهی در کافه گالری اریانا

20 1 9,437
محفل نقاشی و گرافیک
موضوع:چه دانستم تکنیک:اکرلیک ابعاد:100*70 برگرفته از دیوان شمس سبک:نقاشی ایرانی
20 0 10,509
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد:60*80 موضوع:رقص سیمرغ سبک:نقاشی ایرانی
16 0 8,931
محفل نقاشی و گرافیک
موضوع:افرینش بر اساس گفته های ادیان وکتاب مقدس تکنیک:اکرلیک سبک:نقاشی ایرانی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

عصمت واحدی
زهرا اصل دهقان
صدیقه صفارزادگان