1. سعید نصیری
    Follow
  2. سعید نصیری کارشناسی سینما گرایش کارگردانی ساخت ۷ فیلم کوتاه دانشجویی و بازی در ۴ فیلم کوتاه دانشجویی فعالیت در زمینه های کارگردانی مشاوره کارگردانی و یازیگزی

8 0 2,941
محفل فیلم و انیمیشن
یکی از فیلم کوتاه دانشجویی که بنده بازی کردم
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حمیدرضا قربانی
حمیدسلیمانی
کیارش اشراقی