1. پویا
    Follow
  2. Bachelor's Degree in Graphic Design لیسانس گرافیک

8 2 3,409
محفل فیلم و انیمیشن
#2D animation #spicy #adobe animation #for mondayschallenge
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

بهزاد دودانگه
جمشیدفرجوندفردا
علیرضا یاوری