1. پویا
    Follow
  2. Bachelor's Degree in Graphic Design لیسانس گرافیک

8 2 2,111
محفل فیلم و انیمیشن
#2D animation #spicy #adobe animation #for mondayschallenge
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

کیارش اشراقی
امیدبابارحیمی
Tchiya