1. پویا
    Follow
  2. Bachelor's Degree in Graphic Design لیسانس گرافیک

#2D animation #spicy #adobe animation #for mondayschallenge
#نقاشی_دیجیتال #تصویر_سازی #شوخی چاپ همراه با قاب ۲۰ در ۲۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

آسمان مصطفایی
سیدجعفر میراشرفی
مسعود گرجی-عرفان-