1. محمود میرزایی
    Follow
8 1 5,701
محفل خوشنویسی
اجرای صلوات روی کاغذ اهارمهره میرزا- قلم جلی
7 0 4,760
محفل خوشنویسی
اجراء با قلم جلی روی کاغذ آهار مهره میرزا
3 0 7,308
محفل خوشنویسی
اجرای بسم ال... با قلم جلی
5 0 6,577
محفل خوشنویسی
اجرای کلمه هو به سبک میرزا غلامرضا با قلم ۴ سانتیمتری روی کاغذ آهارمهره میرزا
6 0 3,494
محفل خوشنویسی
تحریر با قلم جلی
7 0 2,434
محفل خوشنویسی
ابعاد اثر ۳۵* ۲۵ قلم ۱۵ میل
6 0 2,112
محفل خوشنویسی
ابعاد اثر ۳۵*۲۵ سانتیمتر قلم جلی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فرشاد خادمی
مهدی داداشی کلنگستانی
مسعود سعیدیان