1. مهدی نوروزی
    Follow
  2. سازنده و پژوهشگر ساز نی و سه تار ارائه چندین مقاله در مورد ساخت اصولی ساز سازنده و مبتکر شبیه سازی کامل جزییات ساز نی روی چوب غیر از گیاه نی

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مسعود سلیمانپور
دینا کمالی
شهاب راحله