1. رسول شوبیری
    Follow
19 0 10,540
محفل سایر هنر ها
25X60X25CM
نام اثر: رقص سماع - متریال : فلز - ارتفاع: 60سانت
12 0 3,705
محفل سایر هنر ها
نام اثر: پیر مرد - متریال: فلز - ارتفاع :65سانت
10 2 3,561
محفل سایر هنر ها
نام اثر: مسافر - متریال فلز - ارتفاع :80سانت
9 0 3,592
محفل سایر هنر ها
نام اثر: مرد جوان - متریال: فلز ارتفاع : 75سانت
10 0 3,205
محفل سایر هنر ها
نام اثر: زن جوان - متریال : فلز ارتفاع 70سانت
11 0 3,781
محفل سایر هنر ها
نام اثر: تعادل - متریال : فلز - ارتفاع 40سانت
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

faryotab
طناز اکبری
آزاده محمدرضایی