1. رسول شوبیری
    Follow
17 0 9,019
محفل سایر هنر ها
25X60X25CM
نام اثر: رقص سماع - متریال : فلز - ارتفاع: 60سانت
11 0 3,547
محفل سایر هنر ها
نام اثر: پیر مرد - متریال: فلز - ارتفاع :65سانت
10 2 3,374
محفل سایر هنر ها
نام اثر: مسافر - متریال فلز - ارتفاع :80سانت
9 0 3,440
محفل سایر هنر ها
نام اثر: مرد جوان - متریال: فلز ارتفاع : 75سانت
10 0 3,057
محفل سایر هنر ها
نام اثر: زن جوان - متریال : فلز ارتفاع 70سانت
10 0 3,211
محفل سایر هنر ها
نام اثر: تعادل - متریال : فلز - ارتفاع 40سانت
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

میثم خیاط آزاد
حسن کردلو
ملیکا توفیق بخت