1. رسول شوبیری
    Follow
19 0 11,715
محفل سایر هنر ها
25X60X25CM
نام اثر: رقص سماع - متریال : فلز - ارتفاع: 60سانت
12 0 3,830
محفل سایر هنر ها
نام اثر: پیر مرد - متریال: فلز - ارتفاع :65سانت
11 2 3,704
محفل سایر هنر ها
نام اثر: مسافر - متریال فلز - ارتفاع :80سانت
9 0 3,712
محفل سایر هنر ها
نام اثر: مرد جوان - متریال: فلز ارتفاع : 75سانت
10 0 3,327
محفل سایر هنر ها
نام اثر: زن جوان - متریال : فلز ارتفاع 70سانت
11 0 4,204
محفل سایر هنر ها
نام اثر: تعادل - متریال : فلز - ارتفاع 40سانت
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Touba
سارو
پروانه سادات میرآفتابیان