1. بهنام کرمی
    Follow
  2. مدرک ممتاز انجمن خوشنویسان مدرس انجمن خوشنویسان بازرس انجمن خوشنویسان مدرس دانشگاه کاشان

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی بهنام کرمی ابعاد:A4
نام اثر:عشق ابدی
متن:ترک بهشت میکنم، اگر گناه من شوی
تذهیب به انتخاب خریدار انجام میشود
#خوشنویسی#شکسته_نستعلیق#نستلیق#خطاطی#هنر
6 0 27,457
100,000 تومانخرید اثر
ابعاد:A4 نام اثر:عشق ابدی متن:ترک بهشت میکنم، اگر گناه من شوی تذهیب به انتخاب خر... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی بهنام کرمی ابعاد: صفحه A4
نام اثر: خورشید آرزو
متن: خورشید آرزوی منی، گرمتر بتاب...
#محمد_علی_بهمنی#خوشنویسی#شکسته نستعلیق#خطاطی
4 0 24,913
100,000 تومانخرید اثر
ابعاد: صفحه A4 نام اثر: خورشید آرزو متن: خورشید آرزوی منی، گرمتر بتاب... #محمد_ع... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی بهنام کرمی ابعاد:A4
متن: میخواهمت چنانکه شب خسته خواب را
انجام تذهیب و نوع آن به انتخاب مشتری خواهد بود.
#خوشنویسی#شکسته_نستعلیق#خطاطی#هنر#تابلو
5 0 13,303
100,000 تومانخرید اثر
ابعاد:A4 متن: میخواهمت چنانکه شب خسته خواب را انجام تذهیب و نوع آن به انتخاب مشت... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمد علی بنده خدا
اسحاق حنیفه
rambrand