1. یداله رحیمی -امید-
    Follow
  2. شاعر اولين اثر حتي شعر هم جاي خالي تورا پر نكرد نشر ماه باران

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

کاظم پارسای
سارینا کرنافی
نسیم زندی زاده (ں-ښ ٺاڪ)