1. یداله رحیمی -امید-
    Follow
  2. شاعر اولين اثر حتي شعر هم جاي خالي تورا پر نكرد نشر ماه باران

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علیرضا نشاطی
فاضل شریعتزاده
مهدی شریفی شادفر(آئینه)